2e Kwartaalrapportage 2018

De kwartaalrapportage geeft de onderstaande uitkomst:

Uitkomst kwartaalrapportage (bedragen x €1.000) [ -/- = Nadeel]

Nr.

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

2022

1

Uitkomst Begroting 2018-2022

0

0

0

0

0

2

Diverse raadsbesluiten (NJR en Viking)

604

59

-253

-373

-373

3

Autonome ontwikkelingen kwartaalrapportage

-1.112

-1.698

648

1.453

1.990

4

Nieuw beleid

0

Saldo

-508

-1.639

395

1.080

1.617