2e Kwartaalrapportage 2018

De lijn van opgroeien in Deventer is die van Wieg naar Werk. Jongeren in Deventer kunnen van hun jeugd genieten. Daarnaast ondersteunen we jongeren waar nodig op hun weg naar economische en sociale zelfstandigheid. Als gemeente vervullen we daarin wisselende rollen gericht op het versterken van de keten en de goede toegankelijkheid en bereikbaarheid van de benodigde voorzieningen. Organisaties in de stad werken samen binnen het netwerk Centrum Jeugd en Gezin.

Basisdocumenten zijn:  

  • Visie van wieg naar werk  
  • Lokale Educatieve Agenda 2016-2020
  • Beleidsvisie Brede School Nieuwe Stijl
  • Plan van aanpak ‘Sluitende aanpak jongeren’
  • Beleidsplan Wet OKE en VVE  
  • Het normale leven versterken (preventie)