2e Kwartaalrapportage 2018

In de begroting 2018 bedroeg de raming onvoorzien €221.200. Hierna is tot en met deze rapportage voor een bedrag ad €29.000 ten laste gebracht van deze raming.

(bedragen x €1)

Verloop Onvoorzien

Bedrag

Stand Onvoorzien begroting 2018

221.100

Huldiging Carlijn Achtereekte

-15.000

Formateur tbv collegeonderhandelingen

-14.000

Saldo Onvoorzien 2e kwartaalrapportage

192.100