2e Kwartaalrapportage 2018

Binnen de gemeente Deventer werken medewerkers met plezier aan de Deventer vraagstukken. Een organisatie waarin integraal gewerkt wordt, over domein- en teamgrenzen heen. We zoeken steeds de samenwerking in logische ketens, waarbij die keten niet ophoudt bij de organisatiegrens. We werken van buiten naar binnen, van binnen naar buiten en met ons hoofd en hart voor Deventer.
We ontwikkelen ons tot een organisatie die flexibel, communicatief en netwerkend is. Zo kunnen we inspelen op wat de samenleving ons vraagt. Onze rolinvulling bepalen we mede afhankelijk van het maatschappelijke vraagstuk.  
We werken samen volgens onze kernwaarden Zorgzaam, Open, Verantwoordelijk en Durf. We sturen op basis van:

  • vertrouwen: minder kaders, maar wel steviger;
  • besliskracht: korte beslislijnen.

Om dit mogelijk te maken scheppen we vanuit het programma Bedrijfsvoering de voorwaarden voor de gemeentelijke organisatie met:

  • een solide begroting en een eigentijdse planning- en controlcyclus;
  • modern en slagvaardig management;
  • een op de gemeentelijke ontwikkeling toegesneden HR-programma;
  • duurzame huisvesting waarin gebouw en voorzieningen optimaal worden benut;
  • betrouwbare informatiehuishouding/-voorziening en informatieveiligheid;
  • kaderstelling, advisering en ondersteuning bij de invoering van de privacy wet- en regelgeving (AVG);
  • hoogwaardige advisering en ondersteuning op het gebied van Financiën, HR, Communicatie, Juridische Zaken en Inkoop en Kennis en Verkenning (onderzoek en statistiek).

Op al deze lijnen is continu innoveren het uitgangspunt. Deventer, Olst-Wijhe en Raalte (DOWR) hebben een samenwerkingsverband op het gebied van bedrijfsvoering. De financiële administratie, de gemeentelijke belastingen, de ICT, de facilitaire zaken en het inkoopadvies leveren we in dit verband vanuit de gemeente Deventer.