2e Kwartaalrapportage 2018

Wij zetten ons  binnen het programma Economie, Kunst en Cultuur samen met bedrijfsleven , (beroeps-)onderwijs, culturele organisaties en andere partners in voor een economisch en cultureel  vitale  samenleving.  Uitgangspunt  en kader hierbij is de Deventer Economische Visie 2020 en uitvoeringsstrategie  (DEVisie 2020). De focus is erop gericht om in samenwerking  de onderstaande drie kansrijke economische profielen te versterken:   

  • Vrijetijds-economie (Boeiende Be-leefstad);  
  • Kenniseconomie (Open Informatiestad);  
  • Maakindustrie (Duurzame Maakstad).

We leveren inspanningen  ter versterking van  het imago van Deventer, we  bieden  ruimte voor ondernemen en  dragen  eraan bij dat de  beroepsbevolking aansluit op de vraag vanuit het bedrijfsleven. We faciliteren een levendige   cultuursector,  die in samenwerking met het bedrijfsleven  bijdraagt aan het versterken het innovatief vermogen en het cultureel en creatief ondernemerschap.  Kortom, we , realiseren een omgeving waarin bedrijven, organisaties, (kennis)instellingen en burgers optimaal kunnen gedijen. We geven nieuw elan aan de samenwerkingsverbanden met ondernemers in de gemeente, op de bedrijventerreinen, in de binnenstad en in het buitengebied.